Hemelshoek 156b, 2590 Berlaar

Performance indicaties

Home > Performance

PERFORMANCE

Wanneer kan VIPS
iets
voor u doen?

U heeft een tijdelijke nood aan management capaciteit of expertise,
om een continuïteit te verzekeren, of om uw organisatie te ondersteunen in een belangrijke uitdaging of een strategische verandering.

Lees meer

U hebt bedenkingen bij de resultaten, de competenties, de motivatie, de houding, de evolutie van een manager of medewerker
    Een team, afdeling, business unit of gans de organisatie of uzelf. De inzet en de prestaties dalen, of zijn onvoldoende of onduidelijk, of geven u een slecht gevoel.

Lees meer

U heeft een specifieke vraag over competence development,
of er zijn “lekken” in het proces

Lees meer

TRANSITION MANAGEMENT

Welke vorm van tijdelijk management
heeft u nodig?

U heeft een tijdelijke nood aan management capaciteit of expertise

Management continuïteit: interim management
Plotse en/of langdurige afwezigheid wegens zwangerschap, ziekte, vertrek.
In afwachting van een vaste aanwerving.

Management support
Transition- / change management: strategische verandering
Innovaties: voorbereiding, go to market, lancering.
Nieuwe distributiekanalen.
Reorganisatie van het sales- , marketing- , support team.
Inductieprogramma van een nieuwe manager.

Project management
Specifieke projecten coördineren, begeleiden en bewaken.
Het op tijd leveren van het gewenste resultaat, volgens het geplande budget.

De interim- of transition management functies die VIPS kan invullen zijn:

  • General manager in K.M.O.
  • Business unit manager
  • Sales- & marketing director
  • Project manager
  • Sales & marketing
  • Customer service
  • HR / training en development

PROFESSIONAL COACHING

Welke vorm van
coaching heeft u nodig?

Coachen op attitude of op competences.

Professionele coaching kan als doel hebben:

De ontwikkeling van  (vakgebonden) competenties (eventueel in combinatie met training).
Het oplossen van knelpunten door het verdiepen van het inzicht in je eigen persoonlijkheid
        (en die van anderen).

En richt zich tot één of meer personen.

Dat mensen gemotiveerd zijn voor de ontwikkeling van vakgebonden competenties, is bijna vanzelfsprekend.
Werken aan de eigen persoonlijkheid daarentegen ligt voor veel mensen gevoelig. Het ontstaat vaak uit noodzaak, of is de enige uitweg voor een groeiende problematiek of  blokkering.
De “last” van de huidige situatie kan mentaal en fysiek te zwaar worden om dragen, voor de betrokkene of voor zijn/haar omgeving.

Afhankelijk van de doelstellingen wordt de meest aangewezen coaching benadering of -combinatie gehanteerd:

Tutoring bevordert iemands deskundigheid en wil om te leren, bijvoorbeeld op het vlak van technische vaardigheden, communicatie, inzicht in processen.

Mentoring stimuleert het alert anticiperen op toekomstige omgevingselementen, bijvoorbeeld in de relatie met anderen.

Counselling stimuleert het inzicht in je eigen persoonlijkheid en het effect op anderen, bijvoorbeeld op het vlak van:
de samenhang tussen gevoelens, intentie en gedrag
samenwerking
positief zelfbeeld.

COMPETENCE DEVELOPMENT

U heeft een specifieke vraag over
competence development, of er zijn “lekken” in het proces

Bijvoorbeeld:

Competence development:
U investeert in training, maar de toepassing in de praktijk en de resultaten zijn ondermaats.
    U heeft een specifieke vraag over de ontwikkeling van competences voor één of
    meer personen.

Sales effectiveness en  -efficiency
:
In B2B, een account manager of verkoper:
    Is pas gerecruteerd, en heeft specifieke aandachtspunten  voor zijn/haar snelle
    inductie, en u beschikt niet over de interne extra training- of coachingcapaciteiten.
    Benut niet het volle potentieel van de klant, heeft een lagere succes ratio
    onderhandelingsmarge, in forecasting, in nieuwe business, in een bepaald segment, in
    distributie, in afsluiten, enz…

In B2C, een sector, een winkel, een verkoper:
    scoort lager in conversie ratio  (% bezoekers die kopen), customer value,
    cross en upselling, klantentevredenheid en -trouw.

Leiderschap & Management, een nieuwe manager:
    pas gerecruteerd of nieuw in de functie. Training en/of coaching gericht op specifieke
    situaties, of op kritische succesfactoren.